Tłoczenie oleju na zimno

In: Olejarnia On:

Warto pamiętać, że na skład tłoczonego oleju niekorzystnie wpływają czynniki takie jak: podgrzewanie ziaren do wysokich temperatur oraz rafinacja tłuszczu ( rafinacja oleju polega na poddawaniu oleju ekstrakcji silnie działającymi środkami chemicznymi w wysokich temperaturach.

Dlatego w naszej rodzinnej Olejarni Skolej oleje tłoczymy tylko w naturalnym procesie zawsze na zimno, z wyselekcjonowanych ziaren. Otrzymywany w ten sposób olej jest w 100% naturalny, nieoczyszczony, nierafinowany i niefiltrowany.

Tłoczenie naturalnego oleju metodą na zimno umożliwia zachowanie tego co najcenniejsze w ziarnach rośliny, dzięki czemu jest on pełnowartościowy.

W jaki sposób przebiega tłoczenie na zimno w Olejarni Skolej?

Oleje roślinne tłoczymy na zimno w sposób naturalny w prasach ślimakowych w kontrolowanej przez nas na bieżąco temperaturze nie przekraczającej 40 stopni Celsjusza.

W kolejnym etapie wytłoczony olej poddajemy naturalnej sedymentacji, która polega na odstawieniu w pojemnikach sedymentacyjnych w celu samoistnego osadzenia się wszystkich pozostałości z procesu tłoczenia. Kiedy upłynie czas sedymentacji olej rozlewamy do ciemnych szklanych butelek i odstawiamy do lodówek.

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń February March April May June July August September October November December